musik:landschaft westfalen

KOMMENDE VERANSTAL­TUNGEN

5. Juni 2019

RUSSISCHE NACHT

27. Juni 2019, 20:00 Uhr, Stadtsaal, Wetter (Ruhr)
7. Juni 2019

RUSSISCHE NACHT AM SCHLOSS AHAUS

29. Juni 2019, 20:00 Uhr, Barockschloss Ahaus (Open Air)
29. Mai 2019

UDO SINGT UDO JÜRGENS WELTERFOLGE

20. Juli 2019, 20:00 Uhr, Velen, Gut Ross